Chọn thời gian học tập phù hợp với công việc
CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HÀNG ĐẦU
 • Trực thuộc Bộ Tư pháp và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Lá cờ đầu trong đào tạo Luật của cả nước
 • Có quy mô đào tạo về ngành luật lớn nhất ở Việt Nam
 • Giảng viên giàu kinh nghiệm
 • Đào tạo chuyên viên pháp lý các bậc học; tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học pháp lý
CƠ SỞ VẬT CHẤT
 • Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại
 • Công nghệ hóa mọi lĩnh vực trong hoạt động của Trường
 • Thư viện điện tử bao gồm các luận án, luận văn, tạp chí luật học
Chọn thời gian học tập phù hợp với công việc
Chọn thời gian học tập phù hợp với công việc
QUY MÔ VÀ CẤP BẬC HỌC
Tổng quy mô đào tạo năm 2016 của trường là:
 • Đào tạo Tiến sĩ: 200 học viên
 • Đào tạo Cao học: 700 học viên
 • Đại học Chính quy: Văn bằng 1: 4 khóa, mỗi khóa hơn 2000 sinh viên
  Văn bằng 2: hơn 1000 học viên
 • Tại chức: hơn 4000 học viên đào tạo các cơ sở trong cả nước
THÀNH TỰU
 • Huân chương Lao động hạng Ba (1980)
 • Huân chương Lao động hạng Nhì (1989)
 • Huân chương Lao động hạng Nhất (1994)
 • Huân chương Độc lập hạng ba (2004)
 • Huân chương Độc lập hạng Nhì (2014)
 • Nhiều năm nhận cờ thi đua của Ngành Tư pháp
Chọn thời gian học tập phù hợp với công việc
Chọn thời gian học tập phù hợp với công việc
ĐẦU RA ỔN ĐỊNH
 • Chuyên viên lập pháp, hành pháp trong các cơ quan nhà nước
 • Chuyên viên tư vấn phân tích, đánh giá trong các tổ chức doanh nghiệp
 • Chuyên viên tư vấn pháp luật trong các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế xã hội
 • Chuyên viên thực hiện các dịch vụ pháp lý của luật sư hoặc người hành nghề luật sư trong các tổ chức dịch vụ pháp luật
 • Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế tại các viện nghiên cứu, cơ sở pháp luật
 • THỰC HỌC - THỰC NGHIỆP
  KẾT QUẢ KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐANG THEO HỌC KHOA LUẬT KINH TẾ TRƯỜNG HUMT
 • 90% Có việc làm sau khi ra trường
 • 5% Thu nhập trên 10tr.đồng / 1 tháng
 • 8% Thu nhập từ 8-10tr.đồng/ 1 tháng
 • 22% Thu nhập từ 7-8tr.đồng/ 1 tháng
 • 56% Thu nhập từ 5-7tr.đồng/ 1 tháng
 • 9% Thu nhập Thu nhập < 5tr.đồng/ 1 tháng
 • Cộng đồng sinh viên thành đạt và thăng tiến, nhiều sinh viên đã và đang công tác và giữ nhiều trọng trách khác nhau tại nhiều cơ quan - doanh nghiệp
  ( Nhiều cơ hội hợp tác - học hỏi - áp dụng kiến thức thực tế công việc ngay giữa sinh viên và sinh viên )

Đăng kí xét tuyển trực tuyến

Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Phải là một số.
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Phải là địa chỉ email hợp lệ
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Đây là một câu hỏi bắt buộc
HÌNH ẢNH GIẢNG VIÊN - SINH VIÊN
hinhanh_sv_1.jpg
hinhanh_sv_2.jpg
hinhanh_sv_3.jpg
hinhanh_sv_4.jpg