Đăng ký xét tuyển trực tuyến

  12/04/2017
ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN
HƯỚNG DẪN
 
Để thuận tiện cho các thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến năm 2017 vào Đại Học Quản Lý Hữu Nghị Hà Nội, Hội đồng tuyền sinh mời các bạn thí sinh điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình vào các mục dưới đây.Hội đồng tuyển sinh lấy căn cứ hướng dẫn cho các bạn thông tin đầy đủ nhất về quy chế tuyển sinh,ngành đào tạo : ngành luật kinh tế và các thông tin khác về Nhà trường để thí sinh và phụ huynh biết rõ.
 
Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các trường có dấu (*)
 
Chỉ cần đăng ký 1 lần duy nhất, thí sinh sẽ được lưu trữ trong hệ thống vàHội đồng tuyển sinh liên lạc và tư vấn miễn phí cho thí sinh.
 

Đăng kí xét tuyển trực tuyến

 
 
Đây là một câu hỏi bắt buộc
 
Đây là một câu hỏi bắt buộc
 
Phải là một số.
Đây là một câu hỏi bắt buộc
 
Phải là địa chỉ email hợp lệ
Đây là một câu hỏi bắt buộc
 
 
Đây là một câu hỏi bắt buộc

 
Đây là một câu hỏi bắt buộc
 

 
Đây là một câu hỏi bắt buộc

Bình luận

Đăng kí xét tuyển trực tuyến

Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Phải là một số.
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Phải là địa chỉ email hợp lệ
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Đây là một câu hỏi bắt buộc