TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ LÀ TRƯỜNG GÌ?

  11/06/2016

Trường Đại học Công nghệ và quản lý hữu nghị (HUMT) được thành lập từ năm 2007. Đặc biệt trong năm 2014 HUMT đã nhận được đầu tư mạnh mẽ, mang tính đột phá về 5 lĩnh vực: Tổ chức lãnh đạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo và hợp tác quốc tế. Hiện tại, trường đào tạo các bậc sau:

Bậc Thạc sĩ:

- Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Bậc Đại học:

- Luật kinh tế

- Quản lý nhà nước 

- Kế toán

- Tài chính ngân hàng

- Quản trị kinh doanh

- Công nghệ thông tin

- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

- Ngôn ngữ Anh 

- Ngôn ngữ Nga 

Chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ và quản lý hữu nghị được thiết kế theo hình thức tín chỉ của Bắc Mỹ, giúp sinh viên thuận lợi, chủ động  trong học tập và tiếp cận sát chương trình giáo dục của các nước tiên tiến trên thế giới. Trường coi trọng và thúc đẩy việc hợp tác Quốc tế để xây dựng mô hình theo những chuẩn mực chung của các Trường đại học lớn trên thế giới, đồng thời làm động lực để nâng cao chất lượng đào tạo.

 

TẦM NHÌN

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị sẽ trở thành một trong những trường đại học có uy tín về chất lượng giảng dạy, sáng tạo trong quản lý, góp phần đào tạo một đội ngũ sinh viên tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao đóng góp cho sự phát triển kinh tế, công nghệ và xã hội ở Việt Nam và khu vực.

 

SỨ MỆNH

HUMT phấn đấu xây dựng một hệ thống chương trình đào tạo đa dạng và chất lượng, phương pháp học tập linh hoạt thông qua các kênh đào tạo tập trung và trực tuyến hiện đại, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế giúp trang bị cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng chuyên môn và các tố chất cá nhân cần thiết để trở thành những nhà doanh nghiệp, nhà chuyên môn, lãnh đạo và những con người thành đạt, hữu ích trong xã hội.


 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Lấy học sinh là trọng tâm đào tạo

Selected teachers             (Giảng viên tinh chọn)

Tailored programs             (Chương trình tùy biến)

Unrivaled service               (Dịch vụ khác biệt)

Diverse channels               (Kênh học đa dạng)

Experience - practical        (Trải nghiệm thực tiễn)

Network - global                 (Mạng lưới toàn cầu)

Technology - intensive       (Công nghệ đa dụng)

Standards - international    (Tiêu chuẩn quốc tế)

 

CHIẾN LƯỢC DẠY VÀ HỌC

Hướng tới xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo có chất lượng ở nhiều bậc đào tạo, nhất quán với chuẩn đầu ra, phù hợp với chuẩn mực quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của xã hội, tạo được sự chủ động, sáng tạo, thu hút học viên trong công tác tuyển sinh. 

 

CHIẾN LƯỢC TRONG NGHIÊN CỨU

Tập trung nghiên cứu những vấn đề do nhu cầu cấp bách của xã hội đặt ra trên 3 lĩnh vực: Giáo dục, Kinh tế xã hội và Khoa học Công nghệ. Đưa Trường Đại học Công nghệ và quản lý hữu nghị vào quỹ đạo chung của các Trường Đại học tiến tiến trên thế giới là: “Nghiên cứu Khoa học để nâng tầm đào tạo”

 

CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC QUỐC TẾ

Từng bước thực hiện tiến trình quốc tế hóa, nhận được sự công nhận và ủng hộ của cộng đồng thế giới, nâng cao năng lực để xây dựng nhà trường không những đạt chuẩn tiêu chuẩn quốc gia mà đạt các chuẩn mực quốc tế, mở rộng các mối quan hệ hợp tác trong khu vực và quốc tế. 

 

CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ

Thu hút và phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ nhà trường có năng lực và phẩm chất chính trị. Tạo mọi điều kiện để giảng viên, cán bộ nhà trường hứng thú, an tâm làm việc lâu dài và phát huy tài năng. Với đội ngũ giảng viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là một trong những đơn vị trong hệ thống Đại học có Đội ngũ Giảng viên tốt nhất. Cộng thêm phương pháp giảng dạy gắn liền với thực tế, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị tin rằng, các thầy cô sẽ truyền được ngọn lửa tinh thần, và nhận thức công việc cho các bạn sinh viên đang còn ngồi trên ghế nhà trường.

 

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

Xây dựng cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đáp ứng tốt công tác đào tạo, ưu tiên mở rộng không gian. Hiện đại hóa phương tiện dạy học và khảo thí trên nền tảng CNTT; xây dựng sân chơi, ký túc xá và cơ sở vật chất cho các hoạt động thể dục, thể thao của sinh viên trong trường.  Đầu tư  và hiện đại hóa  Thư viện theo hướng thư viện điện tử để sinh viên được tiếp cận nhanh chóng với thuận tiện với hệ thống tri thức. Chú trọng xây dựng hệ thống thông tin hiện đại, bắt kịp với đà phát triển thông tin của nhân loại. Công nghệ hóa mọi lĩnh vực trong hoạt động của Trường.

Bình luận

Tin tức mới Xem tất cả

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Luật Hà Nội

Trường chịu sự quản lí, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tư pháp, sự quản lí nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp số 420/2010/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội

Đăng kí xét tuyển trực tuyến

Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Phải là một số.
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Phải là địa chỉ email hợp lệ
Đây là một câu hỏi bắt buộc
Đây là một câu hỏi bắt buộc

Đây là một câu hỏi bắt buộc

Đây là một câu hỏi bắt buộc